Lage rugklachten komen in Nederland veel voor. Uit een bevolkingsonderzoek bij mensen van 25 jaar en ouder bleek lage rugklachten de meest genoemde klacht van alle klachten van het bewegingsapparaat. In verreweg de meeste gevallen (90%) wordt er geen lichamelijke afwijking (op bijvoorbeeld een MRI of röntgenfoto) gevonden. Wel ziet men bij lage rugklachten een afnemend fysieke belastbaarheid van de rug.
Sinds 2010 ben ik nauw betrokken met het opstarten van een netwerk voor lage rugklachten. In 2012 was het protocol klaar en hebben we dit aan diverse praktijken in de regio gepresenteerd. Praktijken zijn geschoold en ieder jaar gevisiteerd om de kwaliteit te garanderen.

Het Rug-netwerk
Dit is een protocol voor patiënten met steeds terugkerende of langdurige rugklachten. Het streven is: klachten te verminderen en tevens de oorzaak van het ontstaan van de klacht weg te nemen, zodat in de toekomst de kans op terugkeer wordt verkleind. Het rug-netwerk in Noord-Kennemerland is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. Het netwerk heeft als doel het aantal mensen dat lijdt aan chronische rugklachten te voorkomen en/of te verminderen.

Kwaliteitsnetwerk rugklachten
Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat ik aangesloten ben is dat er altijd gehandeld wordt volgens de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing (d.m.v. visitatie).

De behandeling
Door de rugklachten effectief aan te pakken, proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. De behandeling is gericht op het verbreden van de kennis over uw rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De gedragsmatige aanpak staat in de behandeling centraal. Bij langer bestaande klachten, waarbij er geen sprake is van letsel, is een goede trainingsopbouw essentieel. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De behandeling bestaat uit:
 • het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten, zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kunt handelen. En u leert over pijn (pijneducatie) en uw reactie op pijn.
 • adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport;
 • een op maat gemaakt oefenprogramma.


 • Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen.
  Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

  Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

  0251 - 65 80 16
  Willem de Rijkelaan 24
  1901TT Castricum